Jamen dog! Hvor er det JavaScript henne?
Din browser understøtter ikke JavaScript eller har ikke understøttelsen slået til. Slå JavaScript til i din browser for at se denne side ordentligt, eller opgrader til en browser, der understøtter JavaScript.
FAQs

Ordforklaring

100%-lyd er den reallyd, man optager samtidig med billedet, dvs. dialog og den naturlige lyd som omgiver dialogen. Anden lyd kan fx. være musik eller effekter, som kan findes på internettet.
Reklamens afmelding består af en eller flere af disse komponenter: 1) Flot produktbillede, 2) voice over der siger reklamens slogan, 3) logografik, og 4) grafik med tekst, fx. slogan
Anslag er filmens start – en appetitvækker og smagsprøve på hele filmen.
Arrangement er en plan for, hvordan skuespillerne skal bevæge sig og sige deres replikker, og for hvordan billede, lys og lyd skal være.
Arrangementsprøve er en prøve, hvor man lægger en plan for, hvordan skuespillerne skal bevæge sig og sige deres replikker. Prøven foregår der, hvor scenen skal optages, dvs. på settet.
Atmosfærelyd/stemningslyd er "baggrundslyd", der er med til at skabe et indtryk af et rum eller et miljø, f.eks. stue, bibliotek, skolegård, by, land osv.
Audiometer måler lydniveauer, og er et redskab til at justere lyden, så den er høj nok, men ikke overstyrer.
Backup er en sikkerhedskopi af en fil på computeren, som bruges hvis man skulle miste den originale fil.
Bag om-fotografen fotograferer filmen bag om hovedfilmen – både de planlagte optagelser og de uventede, fede situationer.
Bag om-instruktøren tilrettelægger filmen bag om hovedfilmen. Udfører interviews og er med under klipningen.
Bag om-klipperen redigerer filmen bag om hovedfilmen i samarbejde med bag om-instruktøren.
Bag om-tonemesteren laver lydsiden på filmen bag om hovedfilmen og finder/laver musik til filmen.
Baggrund Et billede har tre dybdeniveauer – forgrund, mellemgrund og baggrund. Baggrund er længst væk fra tilskueren/bagerst i billedet.
Belyser er den, der sætter lys på optagelserne, så den helt rigtige stemning og stil rammes.
Den samme bevægelse kan varieres på utallige måder ved, at man ændrer den måde, den udføres på. For eksempel kan man man løfte højre arm skarpt, langsomt, sløvt eller energisk og på den måde skabe meget forskellige udtryk i dansen.
Når man skaber dans, skal man lave en masse forskellige bevægelser. Nogle ender med at blive en del af den færdige koreografi, nogle laves om undervejs, og andre kassereres.
Billedbeskæring/billedudsnit er det udsnit af billedet, som tilskueren kommer til at se. De mest normale er nær, halvttotal og total. Men der findes også ultranær, halvnær og supertotaler.
Scenografen kan i samarbejde med f.eks. rekvisitøren samle en masse billeder, lyd og filmklip i et power point show, der indfanger filmens stil og udtryk. Ved et bombardement af billeder kan resten af filmholdet – og især production design gruppen – finde ind i den stil, de skal arbejde med i filmen.
Biperson(er)/bikarakter(er)/birolle(r) er en stor eller lille rolle, der giver modspil til de større roller – med eller uden replikker.
Blænde er en skærm med et rundt hul som begrænser det lys, der trænger ind i et film- eller videokamera. Blændeåbningen på et kamera justerer lysstyrken og dermed billedets dybdeskarphed.
Boomstang er en forlængerarm til en mikrofon.
en kort orientering
Budget er en beregning af hvor mange penge, der skal bruges på en filmproduktion. Budgettet opdeles i forproduktion, produktion (optagelse) og postproduktion.
Caster er den, der kommer med forslag til rollebesætning og gennemfører castingen (sammen med instruktøren).
Casting er udvælgelse af skuespillere til rollerne. Casteren udvælger skuespillere.
En pludselig overraskelse, ofte i form af et klip med en høj lydeffekt. Når det er effektivt hopper tilskueren nærmest i sædet - derfor hedder det også 'jump scare' på engelsk.
Cleansound er den "tomme" lyd af optagestedet. Altså uden dialog eller anden lyd.
Colorgrading er justering af lyset og farverne i filmens klip – farvetoner rettes til og stemning skabes med lys, f.eks. en mørk farvetone til gyserstemning.
Copyright betyder at have retten til at gengive eller tillade gengivelse af et kunstnerisk værk.
Credits. Creditliste er et andet ord for rulletekster. Her står alle, der har været med til at lave filmen, både hold og medvirkende. Hvis nogen har hjulpet jer, kan I skrive tak til dem her.
Dagsplaner er planer over de enkelte dages optagelser (herunder indstillinger), mødetider for filmhold og skuespillere, adresse for location eller studie, tidspunkt for frokostpause, forventet afslutningstidspunkt for dagen osv. Dagsplanerne laves af produktionslederen og/eller indspilningslederen.
Deadline er et tidspunkt for hvornår noget skal være færdigt. På en filmproduktion er man meget afhængig af hinandens arbejde. Hvis ikke man får afleveret sin opgave til tiden, kan andre blive forsinket i deres arbejde.
Delopgaver er de opgaver, du krydser af.
DFI-bogen er en bog med navne og tlf.nr. på alle, der arbejder inden for film. Udgives af Det Danske Filminstitut og findes også på www.dfi.dk
Dialog er det, karaktererne siger i filmen.
Dialogliste er en liste over dialogen i den sammenklippede film oversat til en fremmedsprog. Den bruges til festivaler hvor den sendes med den dansksprogede version, hvis ikke der er en undertekstet version.
Et valg mellem to uforenelige goder/ting.
En dolly er en slags vogn til kameraet, der gør det muligt at lave glidende kamerabevægelser.
Dresse en location betyder at ændre en location med maling, stof, rekvisitter m.m.
Ensartet lyd, der skaber spænding. Ofte fader man langsomt lyden op for at øge spændingen.
I en duet danser to personer sammen.
Dækbilleder = stemningsbilleder er indklipsbilleder der skjuler spring i tid. De bruges tit i interview, hvor den interviewedes stemme høres fortælle, imens billeder f.eks. viser den interviewede i en anden situation.
Effektlyde er lyde af kortere varighed, der forstærker udtrykket, f.eks. lyd af skud, eksplosion, blæst, voldsom regn osv.
En selvstændig harddisk som kobles på computeren via et kabel.
Ekstra lydoptagelser er de lyde, der bør optages, når man alligevel er på settet f.eks. dyr, døre, trin, atmosfære osv. Så slipper du for at lave foleys (se opslag) senere.
Et total- eller supertotalbillede i starten af en scene. Det giver tilskueren et overblik over rummet, så man efterfølgende kan klippe til nærbilleder uden at forvirre tilskueren.
Farveholdning Med farver kan man skabe stemninger i filmen. De(n) valgte farve(r) bestemmer filmens stil. Ved colorgrading (se colorgrading) kan man justere filmens farveforhold.
Fast motion er det modsatte af slow motion, dvs. billed- og lydsiden afspilles hurtigere end normalt.
Hvis man gerne vil have sin film vist på forskellige filmfestivaler, skal man sørge for at samle noget billed- og tekstmateriale om filmen og sende det til pågældende festival sammen med en dvd med filmen. Hvis der er tale om en filmfestival i udlandet, skal man sørge for at tekste sin film – som regel på engelsk.
Fillermateriale er et eller flere klip, der lægges ind i filmen, hvis der er brug for en pause, før man går videre til næste scene.
Film er en samling billeder, der bliver vist så hurtigt at det skaber en illusion af bevægelse. Ofte er billederne kombineret med lyd og er, skønt ikke meget ældre end et århundrede år, en central kunstform i nutidens samfund. Med et umiddelbart forståeligt billedsprog kan film opleves af stort set alle mennesker, og de kan underholde og oplyse publikum. Film skabes overalt på kloden og kan derfor hjælpe mennesker med at lære om og forstå andre kulturer end deres egen. Samtidig er film forretning, og markedsmekanismer spiller til tider ind på en films muligheder og skæbne.
Filmens udtryk er den kunstneriske stil/måde filmens handling fortælles i billeder og lyd – scenografi, farver, musik, kamerabevægelser (f.eks. håndholdt) osv.
Vinkling vil sige, at en historie ses i et bestemt perspektiv. Noget udvælges til at være det vigtigste i filmen = vinkel. Resten af historien ses i forhold til den valgte vinkel.
En tidslinje delt ind i filmproduktionens hovedfaser PRÆPRODUKTION (før optagelse), PRODUKTION (optagelser) og POSTPRODUKTION (redigering mv.). Der findes to typer filmlinjer: Funktioners arbejdslinjer med alle de opgaver, funktionen skal udføre; og den Fælles filmlinje med holdets samlede opgaver (dvs. summen af alle de arbejdslinjer, der er på holdet).
Filter er et materiale til at sætte foran lamper for at justere lysets farve eller styrke.
Final draft er den endelige udgave af manuskriptet.
Finalizing er at lægge sidste hånd på filmen i klippeprocessen f.eks. ved colorgrading (se colorgrading), tilføjelse af grafik (se grafik) m.m.
Foley/geräusch er lyd, der skabes til filmen for at erstatte eller understrege filmens lyd.
Et billede har tre dybdeniveauer – forgrund, mellemgrund og baggrund. Forgrund er det, der er tættest på tilskueren/forrest i billedet.
= researchinterview. Et interview med jeres medvirkende, der har til formål at give jer mere viden om det valgte emne.
Forproduktion er perioden, inden en film optages. Under forproduktionen tilrettelægges hele filmens færdiggørelse. Optageperioden forberedes, filmhold findes, skuespillere og location bestemmes, det nødvendige udstyr bestilles, produktionsplanen færdiggøres osv. I forproduktionen forberedes også perioden efter optagelsen (klipning, lydefterarbejde og distribution).
Fotograf er filmholdets tekniske leder og har ansvaret for kvaliteten af filmens billeder.
Fotografassistenten hjælper fotografen og styrer klaptræet.
Et storyboard er en oversigt over de billeder, der skal optages til filmen. Oftest er det tegnet, men et fotostoryboard består af fotografier, der viser, hvordan billedet skal se ud, når I går på optagelse.
Frame er det engelske ord for "ramme". Når det drejer sig om film, er frame det enkelte billede på en filmstrimmel eller i en video. Der er 25 frames pr. sekund. Forkortes ofte som 'fps'.
Frøperspektiv viser motiver nedefra.
Fugleperspektiv viser en person eller situation ovenfra.
Et gennemklip er klippene samlet som en histore. Den første gennemklipning af filmen er en grov gennemklipning, hvor klipperen kun arbejder med rækkefølgen af scenerne. Her fokuseres der ikke på detaljen. De næste gennemklipninger bliver mere og mere detaljerede med lækre overgange, musik, grafik osv.
Genre betyder slags eller art. Når man siger, at en film tilhører en bestemt genre, siger man noget om, hvilken type film det er f.eks. actionfilm, komedie, fantasy, katastrofefilm, gyser, ungdomsfilm osv.
Grafik arbejder klipperen med, når han/hun tilføjer f.eks. filmens titel, persontitler, sceneoverskrifter, rulletekster. I PR-gruppen arbejder grafikeren med at lave filmplakat, cover til DVD og evt. indbydelse til filmpremieren.
Grafikeren er en del af PR-gruppen og står for at lave plakaten og dvd-coveret til filmen samt evt. en flot invitation til premieren.
Gulvplan er en tegning over, hvor genstande i scenen er placeret. Den laves af scenografen. Instruktøren markerer, hvilke handlinger, skuespillerne foretager sig, og fotografen indtegner hvor kameraet skal stå. Gulvplanens funktion er at hjælpe med til at forklare, hvor kameraet står mest hensigtsmæssigt og afgøre, hvor meget af settet, der er nødvendigt at vise for at optage scenen.
Halvnær viser personerne beskåret lige over hovedet og ved brystet.
Halvtotal viser personer beskåret lige over hovedet og på taljen.
Den usynlige linje mellem to skuespillere. For at undgå overspring skal kameraet befinde sig på den samme side af linjen mellem skuespillerne, når der optages.
HMI-lampe skaber kunstigt lys, f.eks. dagslys.
Hovedkarakter(er)/hovedperson(er)/hovedrolle(r) er den/dem vi oplever historien sammen med. Hovedkarakteren skal udvikle sig – er ikke perfekt og har noget at lære. Hovedkarakteren er tydelig og klar. Uanset hvilke fysiske og psykologiske træk og social baggrund hovedkarakteren udstyres med, er vi interesserede i, hvordan hovedkarakteren træder i karakter gennem sine handlinger. Vi er interesseret i en, der handler, og ikke i en, der giver op.
Hovedscene er den scene, der er afgørende for filmens handling, f.eks. et opgør mellem helten og skurken, hvilket får betydning for resten af filmen.
Hvidbalance bestemmer kameraets ”opfattelse” af hvid – husk at lave hvidbalance på hver ny location, så optagelserne på forskellige locations får samme nuancer.
Håndholdt kamera giver et rystet billede, der giver tilskueren indtryk af, at det er realistisk og foregår her og nu. Bruges i dogmefilmene (f.eks. ”Festen” og ”Elsker dig for evigt”) og ofte i dokumentarfilm.
Improvisation er skuespil som ikke er planlagt – udtrykket bliver på den måde spontant og impulsivt under udførelsen.
Indspilningslederen leder arbejdsgangen under optagelserne og sørger for, at tidsplanen overholdes, og at alle er på rette plads til rette tid.
= kameravinkel. En indstilling er filmens mindste del – på videokameraet er det fra fotografen starter kameraet til han/hun slukker det.
Indstillingsliste er en liste over de indstillinger, der skal optages til hver scene.
Instruktionsgruppen består af instruktøren, der instruerer filmen, instruktørassistent som assisterer instruktøren, casteren der finder skuespillere, og scripteren der har overblik over, hvordan de enkelte optagelser er gået og sørger for at bevare kontinuitet (se kontonuitet).
Instruktøren har det overordnede kreative ansvar for filmen og instruerer skuespillerne. Er med til klipningen for at videreføre sin vision.
Instruktørassistenten er instruktørens hjælper.
Interviewguide betyder her en oversigt over hovedspørgsmål til udvalgte personer på hovedfilmens filmhold. Spørgsmålene er med til at skabe indhold til Bag om-filmen.
Nær en danser bevæger en enkelt kropsdel, mens resten af kroppen står stille, kaldes det for en isoleret bevægelse.
Kamerabevægelser kan bruges til at følge et bevægeligt motiv eller ændre beskæring i løbet af indstillingen, hvilket kan være med til at udpege noget særligt vigtigt i billedet. En kamerabevægelse kan være en panorering, tilt, zoom eller køretur.
Der hvor kameraet er placeret i forhold til det vigtigste i billedet.
Karakter(er) er en opdigtet person(er) med en eller flere særlige egenskaber, f.eks. en pilot med højdeskræk, en gal videnskabsmand, en politibetjent der stjæler osv. Karakterer er drevet af ønsker og behov og kendes på deres motiver og handlinger.
Karakterbibel/karakterark er en oversigt til at lave et katalog over alle karaktererne i filmen. Oversigten skal bruges som en tjekliste, så karaktererne er nøje beskrevet, f.eks. køn, alder, udseende, fysiske problemer såsom handicaps osv.
Klaptræ er en tavle, der oplyser om filmens titel, datoen for optagelsen, scenenummer, optagenummer og navnene på filmens instruktør og fotograf. Når der klappes med klaptræet i begyndelsen af en optagelse, markeres et punkt, hvor billede og lyd er synkront.
Klipper er den, der er ansvarlig for processen i postproduktionen, hvor man udvælger, sammensætter og arrangerer de indstillinger, der indgår i den færdige film. En del af klippeprocessen er også at efterbearbejde lyden og lyset.
Klipperen af fraklip finder og sammensætter de gode fraklip fra optagelserne.
Klippestil kan f.eks. være at klippe filmen til rytmen i et musikstykke, eller kontinuitetsklippe med ”naturlige” usynlige overgange imellem klippene.
Konflikt er når karakteren (hovedkarakteren) ikke får/opnår det, han/hun vil.
Kontinuitet opnås ved, at scripteren holder øje med om skuespillerne står det rigtige sted, når en ny optagelse skal laves, at de har det rigtige tøj på, og at rekvisitterne er de rigtige steder.
Koreograf samle hele holdet om at lave en film, der ikke stikker i en masse forskellige retninger. En god dansefilm er altid resultatet af en gruppe menneskers hårde arbejde, men det er koreografen, der skal have det samlede kunstneriske overblik og styre projektet i mål.
Koreografi er kunsten at sætte dansernes bevægelser sammen i tid og rum.
Kostumieren finder og holder styr på kostumer. Hjælper skuespillere med påklædningen.
Køretur er en indstilling, hvor man flytter kameraet i en kørende bevægelse under optagelsen ved hjælp af f.eks. en vogn.
Lancering er en præsentation af et nyt produkt eller film.
En lanceringsplan er en plan over, hvordan en film eller et produkt skal præsenteres.
At køre optagelserne ind på computeren gennem klippeprogrammet.
Location er det sted, hvor filmen optages.
Besøg på et sted, hvor optagelserne muligvis kan laves, f.eks. en skolegård, et teenageværelse osv.
Locationmanageren finder steder, hvor der kan optages, og har kontakten til de personer, der f.eks. udlåner deres hus til optagelse af en film.
Locationresearch er at undersøge/besøge forskellige locations for til sidst at beslutte sig for hvilke(n), der skal bruges.
Lyddesign er den samlede lyd, der medvirker til at fortælle en bestemt films historie. Lyden udvælges til at passe til filmens genre f.eks. gyserfilm, til filmens univers og til at skabe stemninger.
Lydeffekter er lyd af kortere varighed der forstærker udtrykket f.eks. lyd af skud, eksplosion osv.
Lydefterarbejde er arbejdet med lydsiden efter endt optagelse og klipning. I denne proces tilføjes musik, lydeffekter og atmosfærelyd. Man mixer også lydsporene, så niveauerne passer sammen.
Hvordan er kvaliteten af lyden, der hvor I skal optage? Er der grundstøj fra maskiner eller lignende, som vil ødelægge den lyd, I optager? Eller er lydforholdene gode?
Lydmix hvor de forskellige lyde balanceres med hinanden og styres indbyrdes i volumen.
Hvordan er kvaliteten af lyset, der hvor I skal optage? Er der for lidt lys, så man ikke vil kunne se jeres optagelser? Eller er lysforholdene gode?
Lysplan er en liste over hvilken lyssætning, der skal bruges til de enkelte indstillinger.
Lyssætning er opstilling af lamper og måden, lyset arrangeres på ved en optagelse.
Manusbreakdown er en opdeling af manuskriptet, hvor man scene for scene beskriver i detaljer, hvordan man vil løse sit område af filmen. Fx beskriver tonemesteren lydsiden (musik, lydeffekter mm.), mens rekvisitøren laver en liste over alle scenens rekvisitter.
Manuskript/manus er filmens historie fortalt med replikker og regibemærkninger (se regibemærkninger).
Skriver filmens manuskript, gerne i en lille gruppe eller sammen med instruktøren.
Et billede har tre dybdeniveauer – forgrund, mellemgrund og baggrund. Handling i billedets mellemgrund sker mellem forgrund og baggrund.
Microport er en lille mikrofon med sender, der bæres af skuespilleren.
Montage er synlig klipning, hvor vi lægger mærke til og tænker over klipningen.
Et moodboard viser filmens eller en scenes stemning v.h.a. billeder, farver m.m. Det kan laves på computer eller ved at klippe-klistre i hånden.
Musik kan skabe stemning. Undersøg reglerne for copyright (se copyright), inden du bruger musikstykker og musiknumre, som andre har lavet.
Målgruppe til en film er det publikum, som man særligt gerne vil have, skal se filmen. Der er forskel på en uhyggelig film for små børn samt deres forældre og en gyser for teenagere.
En historie med et sammenhængende handlings-/hændelsesforløb. De fleste film har stor vægt på det narrative. Men nogle filmtyper, fx dansefilm, vægter andre kvaliteter højere, fx æstetikken i billederne.
Normalperspektiv er, når kameraet placeres på samme niveau som motivet.
Nærbillede viser kun personens hoved. Der kan endda være skåret lidt af hårtoppen og hagen.
Ordsky
En ordsky viser de vigtigste ord i en tekst, så de er større end de mindre vigtige ord.
Organisatorisk overblik er vigtigt i forhold til filmproduktion. Her skal produktionslederen have overblik over, hvordan filmholdets funktioner hver især arbejder og samarbejder i filmproduktionens tre faser: forproduktion, produktion og postproduktion.
At få filmen ud af klippeprogrammet. Se værktøjet ”Output-guide” for hjælp.
Man ser hen over skulderen på en person, som om man står lige bag ved ham/hende. Benyttes ofte i dialogscener, hvor man ser et (halv)nærbillede af en person hen over den anden persons skulder.
Et klip med en effekt. Den mest brugte overgang er en 'dissolve', hvor de to billeder opløser sig i hinanden for at slutte med det nye klip.
I redigeringsprogrammet kan to videospor eller lydspor overlappe hinanden. Det kan være bevidst for at skabe en særlig effekt eller en fejl.
Overtræksvindhætte af pels eller formskum trækkes over mikrofonen, så mikrofonen beskyttes mod vindstøj.
Pack shottet er et billede af produktet - ofte til sidst - i reklamefilm. Det er opsat og poleret så godt som muligt, så produktet ser indbydende og lækkert ud.
Pan/panorering er en sidelæns kamerabevægelse.
Pan/panorering er en sidelæns kamerabevægelse.
Patinering betyder at få noget til at se brugt ud f.eks. tøj, der skal virke beskidt, have blod eller opkast på.
Pay off er, hvordan vi inde i filmen tolker det, vi ser og hører på baggrund af en information (set up), som vi fik tidligere i filmen.
Perspektiv er et andet ord for synsvinkel eller kameraposition. Kameraet har tre standardpositioner: normal, fugl og frø (se opslag).
Pitch er en kort mundtlig og fængende fremstilling af filmens handlingsforløb/tekst på få linjer, der beskriver hele historien i filmen.
Pitchboardet bruges til idéudvikling til pitchen. Her gennemgår man: arbejdstitel, oneliner, filmens miljø/hovedlocation, hovedkarakter (HK) og dennes mål, hovedmodstander og dennes mål, HK udvikling, vigtigste scene, genre/reference, hvorfor skal publikum se denne film?
Plot er fortællingens ydre handling – f.eks. en plan eller et komplot (så sker der det og det…)
Postproduktion er fasen, der følger efter optageperioden. Her klippes filmen, lyden færdiggøres, de færdige kopier af filmen fremstilles, der fremstilles plakater, reklamer osv.
= Point of view. Viser det, som en karakter ser med sine øjne. For at fungere må man også optage et nærbillede af karakterens ansigt, så man i redigeringen kan klippe fra ansigt til POV. Et POV-skud er ofte optaget med håndholdt kamera.
PPM-møde = PræProduktionsMøde. Det sidste møde inden optagelserne, hvor alting tjekkes igennem og aftales inden optagelserne.
PR for en film handler om at skabe opmærksomhed og omtale om filmen f.eks. via pressen.
Lampe der er en del af scenografien, og som dermed er direkte synlig i filmen
Den PR-ansvarlige sørger for at skabe opmærksomhed omkring filmen ved at sende pressemeddelelse ud og ved evt. at invitere journalister ud på optagelser til interviews af f.eks. instruktøren eller skuespillere. Den PR-ansvarlige sørger også for, at der afholdes premiere på filmen, og at der bliver inviteret publikum dertil.
En pressemeddelelse er en kort og præcis tekst, der præsenterer noget helt nyt f.eks. en film. Med en pressemeddelelse gør man folk opmærksomme på en ny film, så de får lyst til at komme og se den. Pressemeddelelsen skrives af en PR-medarbejder og sendes til f.eks. lokalavisen eller andet dagblad.
Produceren er den øverste ansvarlige for filmproduktionen.
Production design er betegnelsen for de funktioner, der arbejder med den visuelle stil i dekorationer, rekvisitter, sminke m.v.
En production designer skaber filmens univers ved at skabe et gennemført "udseende" af filmens rum og skuespillernes kostumer.
Produktion er perioden, hvor der optages. Perioden imellem forproduktion og postproduktion.
Produktionsbudget er budget for den samlede filmproduktion: forproduktion, produktion og postproduktion. Laves af produktionslederen.
Produktionsgruppen består af produktionsleder, indspilningsleder, locationmanager og runner.
Produktionshold er det samlede filmhold.
Produktionslederen har det overordnede praktiske ansvar for alting. Skal kunne løse alle problemer – forudsete som uforudsete.
Produktionsplan er en skitse over filmens tidsplan.
Den side, som ender med at være offentligt tilgængelig, hvis produceren (læreren) vælger at publicere produktionen. Siden præsenterer filmen og en kort beskrivelse, og der er mulighed for at give den likes. På avancerede produktionstyper kan der tilføjes fraklip, bag om-film, trailer, plakat, fotoslideshow mm.
Den del af postproduktionen, hvor filmen klippes sammen.
Korte filmklip, lydklip, billeder, litteratur osv., som kan være med til at pege på, hvordan man vil lave sin film. Referencer bruges især i forproduktionen af hele holdet til at spore jer ind på, hvordan filmen skal se ud og lyde. Fotografen finder fx filmklip og billeder, der viser, hvordan filmen billedside skal se ud (den visuelle stil).Tonemesteren kan finde et musikstykke, der i stemning minder om den, der skal være i den scenen, uden at det nødvendigvis er det stykke musik der ender i filmen.
Al handlingen i et manuskript. Dvs. alt på nær skuespillernes dialog.
Ting der bruges i filmen.
Liste over ting, der bruges i filmen.
Rekvisitøren finder og holder styr på alle rekvisitter. Indretter locations, så de svarer til historien. I tæt samarbejde med scenografen.
De sætninger skuespillerne siger
= forhåndsinterview. Et interview med jeres medvirkende, der har til formål at give jer mere viden om det valgte emne.
Den, der har produceret en tekst, et stykke musik eller en film, har rettighederne til værket. Andre må ikke bruge det uden at spørge om lov. Værket er dermed rettighedsbeskyttet.
Rulletekster er de tekster, der ruller over skærmen elle lærredet i slutningen af filmen. På rulleteksterne står navnene på samtlige medvirkende til filmen, og hvis der er nogle, der har sponsoreret filmen med et eller andet, så skal deres navne også stå der.
Runneren er assistent for hele filmholdet og skal være klar til at løse enhver tænkelig opgave – lige fra "Skaf slik til holdet" til "Skaf lige en helikopter".
Rødhætte er en lampe, der giver kraftigt lys (800 W.) og bruges ofte.
Samples er mix af forskellige lyde.
En scene er sammensat af flere klip. En scene foregår altid det samme sted. Man skifter scene i et manuskript, når der er skift i sted, tid eller handling.
Scenograf er den, der arbejder med scenografien til filmen f.eks. dekoration (i et studie), dresse en location (ændre en location med maling, stof, rekvisitter m.m.)
Scenografi er f.eks. dekorationen (i et studie) eller den dressede location, hvor optagelserne foregår.
Scriptark er del af scriptrapport, hvor scripterens noter om, hvordan enkelte optagelser er gået.
Scripteren sikrer, at en films kontinuitet (se kontinuitet) overholdes. Scripteren skriver i en scriptrapport hvilke optagelse, instruktøren godkender, herunder hvis der er ændringer i dialogen og i placering af ting samt ændringer i kostumer.
Scriptrapport er scripterens noter om, hvordan enkelte optagelser er gået. Scriptrapporterne skal bruges af klipperne, så de ved, hvad de skal lægge ind i redigeringscomputeren.
Second unit er et mindre hold, der laver optagelser, som resten af filmholdet ikke behøver at deltage i, f.eks. optagelser af hovedkarakterens hånd, der skriver et brev.
Der, hvor filmen optages.
Set up er information, som får betydning for, hvordan vi senere i filmen tolker det, vi ser og hører (se pay off).
Skud er et andet ord for indstillinger.
= indstillingsliste = en liste over de indstillinger, der skal optages til hver scene.
Spiller en af filmens hovedkarakterer ud fra instruktørens vision og bidrager med egen kreativitet.
En slaglinje er en sætning på plakaten, der beskriver filmen eller pirrer tilskuerens nysgerrighed.
Kort, koncentreret formulering, som sælger produktet
En sminkeplan er en tidsplan over, hvor meget tid sminkøren skal bruge for at sminke de forskellige skuespillere. Sminkeplanen laves af sminkøren, og der skal laves aftale med kostumieren, så der er tid til, at skuespillerne kan få deres kostumer på.
Sminkør er den, der er ansvarlig for skuespillernes makeup under filmoptagelser.
I en solo danser man alene. Solo i flertal hedder soli.
Special effects er en samlet betegnelse for trickfotografering, f.eks. makeup der får skuespillere til at se hårdt sårede ud efter en trafikulykke, eller voldsomme eksplosioner der laves på computer og klippes ind i filmen, så det ser virkeligt ud.
= suspense. Opbygges ved at give tilskueren noget viden, som karakteren i filmen ikke har (fortæl fx tilskueren, at der er en bombe under bordet, lige før karakteren kommer ind og sætter sig).
Statister er skuespillere, der ikke har replikker.
Før man tager på optagelse, holdes et statusmøde, hvor man tjekker om alle er klar.
Steady cam/steadicam er et kamera, der er sat fast (på en vest) på fotografen, så fotografen kan bevæge sig uden, at billedet ryster eller hopper.
Stemningsbilleder = dækbilleder er indklipsbilleder der skjuler spring i tid. De bruges tit i interview, hvor den interviewedes stemme høres fortælle, imens billeder f.eks. viser den interviewede i en anden situation.
Step-outline er en kort scenegennemgang, hvor der beskrives, hvad der sker hvor og med hvem. Uden replikker.
Stillfotografen tager stillfotos fra en scene i filmen eller billeder af skuespillere/holdet – under optagelserne eller opstillede. Billeder bruges til pressemateriale, plakat og dvd-cover. Dokumenterer også holdets arbejde med produktionen.
Stills/stillbilleder er fotos fra en scene i filmen eller billeder af skuespillere/holdet – under optagelserne eller opstillede.
Storyboard er en oversigt over filmen i billeder – kan ligne en tegneserie.
Storyboarderen tegner filmens storyboard efter fotografens og instruktørens anvisninger.
Storyline er filmens handling i grove træk. De hovedelementer, man regner med skal være der, og i den rigtige rækkefølge.
I et supertotalbillede kan hele personen placeres to eller flere gange oven på sig selv.
Synkront eller "i sync" er, når billedet og lyden passer sammen og følges ad
Synopse/synopsis er en tekst til manuskriptudvikling. Beskriver kort filmens handling.
En optagelse af en version af en indstilling (kameravinkel). Normalt optages flere takes af hver indstilling, indtil det vurderes at indstillingen er i kassen.
Et billede der giver lyst til at se filmen. Teaserbilledet vises bla. i videoplayeren, indtil der trykkes på playknappen. Ofte er teaserbilledet et uddrag af filmens plakat inkl. filmtitel og slaglinje. Teaserbilledet skal helst have dimensionerne 853x480 pixels for ikke at blive beskåret. Bedste filtype er JPG eller PNG.
En kort tekst om filmen uden at fortælle det hele, så folk får interesse for at se filmen.
Teknikgruppen består af belyser, fotograf, fotografassistent, tonemester og klipper.
Tidskode er et system baseret på tid i forhold til, hvor den enkelte lydoptagelse og billedoptagelse starter og slutter. Noteres af scripteren og bruges i efterarbejdet.
Tilt er, når kameraet bevæges nedefra og op eller oppefra og ned.
Et billede kan tintes i f.eks. farven grøn, så billedet får en ensartet grøn farvetone.
Tonemesteren planlægger og udfører optagelse af al lyd. Finder musik samt baggrunds- og effektlyde med klipperen.
To-skud er når to personer optræder i billedet samtidig. Det skaber samhørighed.
En total viser hele personen/genstanden samt omgivelserne. Dette bruges ofte som start på en ny scene for at vise, hvor personerne/genstanden er (establishing shot).
Totalbillede/total viser hele personer og så meget af omgivelserne, der kan komme med, når personerne er skåret lige over hovedet og lige under fødderne.
Trailerklipperen redigerer filmens trailer ud fra instruktørens vision og egen kreativitet.
I en trio danser tre personer sammen.
Filmens udtryk er den kunstneriske stil/måde filmens handling fortælles i billeder og lyd – scenografi, farver, musik, kamerabevægelser (f.eks. håndholdt) osv.
Ultranær viser enkelte detaljer hos en person f.eks. øjnene eller munden.
Undervandshus er en vandtæt beholder til kameraet, så man kan lave optagelser under vand.
Den fiktive (opfundne) verden, som handlingen udspiller sig i.
USP = Unique Selling Point: Det, der adskiller produktet fra lignende eller tidligere versioner af produktet. Det store: DERFOR skal produktet købes af tilskueren.
Optager og redigerer en videoevaluering om holdets arbejde med projektet.
Vinkling vil sige, at en historie ses i et bestemt perspektiv. I skal udvælge noget til at være det vigtigste i filmen. Resten af historien ses i forhold til den valgte vinkel.
Der findes forskellige redskaber – virkemidler – til at holde tilskueren fanget af filmen, for eksempel musik, lydeffekter, stemningsbilleder eller grafik. Virkemidlerne er også med til at skabe filmens stemning/tone.
Visuelt = billedmæssigt
En voice over er, når man lægger en fortællende stemme henover nogle billeder - ofte for at forklare noget eller give os nogle informationer, vi ikke ellers kan se.
Vox pop er ”folkets stemme”; en rundspørge til nogle – i princippet – tilfældige mennesker. Der stilles et og samme spørgsmål om et aktuelt emne til alle.
Zeppeliner er en stor vindhætte, hvori mikrofonen er ophængt for at undgå vindstøj ved udendørs optagelser.
Zoom er, når man ved hjælp af kameraets linse trækker motivet tættere på.